CORN MIX – Klíčky kukuřičného zrna

Energie do krmné dávky


  • Vedlejší produkt - z potravinářské výroby kukuřičné krupice
  • Jemná struktura - není třeba dalších úprav před zkrmováním

Specifikace:

Specifikace
žlutá barva
obsah škrobu min. 40%
obsah tuku 8% ±2%
obsah proteinu 8% ±2%
velikost částic: do 2,00 mm – min. 90%

Dávkování:

  • dojnice v laktaci: 1 – 3 kg
  • výkrm býků: 0,5 – 2 kg

Balení:

volně loženo – cca. 24 tun


© 2016-2023 Lacnea Agri