Rapid Act

Biologicko-enzymatický konzervační přípravek určený pro konzervaci těžce silážovatelných plodin (jeteloviny, GPS).


Složení:

P. Pentosaceus NCIMB 12455 - 5 x1010 CFU/g
L. Plantarum MA18/5U - 3,4 x1010 CFU/g

Celulázy/hemicelulózy z toho:
Beta-glucanase EC 3.2.1.6 A.niger MUCL 39199 – 700 IU/g
Xylanase EC 3.2.1.8 T.longibrachiatum MUCL 39203 – 3600 IU/g

Stabilita a skladovací podmínky

24 měsíců při teplotě okolí. Optimální teplota skladování: do +20°C

Balení:

Sáček (papír/polyetylen/aluminium/polyetylen) obsahující 150g mrazem vysušeného prášku k ošetření 30 tun čerstvé píce.

Návod na použití

Standartní aplikátory

1) Rozpusťte obsah 1 sáčku ve 30 litrech čerstvé a čisté vody,
2) Aplikujte 1 litr roztoku na tunu píce.


© 2016-2023 Lacnea Agri