POWER MAN – MG5

Doplňková energie ve formě tekuté směsi na bázi MELASY a GLYCEROLU (poměr 1:1)

Dvě krmiva v jednom mixu

Optimální k doplnění chybějící energie v KD pro přežvýkavce

  • Napomáhá řešit negativní energetickou bilanci u dojnic po otelení
  • Zvyšuje příjem sušiny a zchutňuje krmnou dávku
  • Vhodné i pro výrobu suchých krmných směsí
  • nadná manipulace i v zimním období

Obsah živin:

Sušina Cukr (sacharóza) ME skot NEL skot NL Popel Tuk max.
77,1% 27,8% 15,4 MJ 8,7 MJ 4,7% 7,4% 0,1 %

Velmi dobré chuťové vlastnosti

Balení:

1000l kontejner na paletě nebo volně v cisterně

Vzhled:

tmavohnědá hustá tekutina

Trvanlivost:

6 měsíců od data výroby

Dávkování:

dojnice 0,3 – 1,2 kg/ks a den


© 2016-2023 Lacnea Agri