PERMEAT


Přednosti:

  • syrovátkový permeát - mléčný produkt získaný ultrafiltrací syrovátky
  • náhrada sušené syrovátky s vyšším podílem LAKTÓZY

Vysoce pohotovostní a značně zchutňující mléčný sacharid jako zdroj snadno přístupné ENERGIE a minerálních látek.

  • komponenta do krmných směsí pro odchov prasat a skotu
  • aplikace kravám přímo na žlab jako zdroj pohotové energie

Obsah živin:

Obsah živin
Vlhkost max. 1 %
Vlhkost max. - 4 %
Laktóza - 80 %
ME prasata - 15,0 MJ
NEL skot - 8,0 MJ
Bílkoviny - 2 %
Popel- 9%
Tuk max. - 1 %

Velmi dobré chuťové vlastnosti.

Balení:

25 kg pytel  PE vložka / 825 kg paleta

Trvanlivost:

12 měsíců od data výroby

Dávkování:

  • selata 5 – 10%
  • prasnice kojící 3 – 5%
  • dojnice 0,2 – 0,5 kg / ks / den
  • telata 3 – 5%

© 2016-2023 Lacnea Agri