Refraktometr (Brixův) - Měření obsahu imunitních látek v mlezivu

Jen kvalitní mlezivo předá imunitu teleti


Měření refraktometrem:

 1. mlezivo lze měřit při teplotě 10 – 35 °C
 2. mlezivo před měření kvalitně rozmíchat
 3. přiloženou plastovou pipetou nabrat pár kapek mleziva
 4. kápnout mlezivo na sklíčko (prizmu) a přiklopit víčkem
 5. proti světlu odečíst v okuláru hodnotu danou rozhraním světla a stínu
 6. stupnici v okuláru lze zaostřit otáčením. V chladném počasí může dojít k zapocení okuláru
 7. porovnat naměřené hodnoty mleziva s tabulkou

Naměřené skóre mleziva Vyhodnocení
22 % a více
 • kvalitní mlezivo
 • vysoký obsah protilátek – vhodné pro narozené tele
 • toto mlezivo je vhodné k prvnímu a následujícímu napojení
18 až 21 %
 • průměrné mlezivo
 • doporučeno pro druhé a další krmení
pod 17 %
 • nekvalitní mlezivo
 • doporučeno kmit až od druhého dne stáří telete

© 2016-2023 Lacnea Agri