Refraktometr (Brixův) - Měření obsahu imunitních látek v mlezivu

Jen kvalitní mlezivo předá imunitu teleti


Měření refraktometrem:

  1. mlezivo lze měřit při teplotě 10 – 35 °C
  2. mlezivo před měření kvalitně rozmíchat
  3. přiloženou plastovou pipetou nabrat pár kapek mleziva
  4. kápnout mlezivo na sklíčko (prizmu) a přiklopit víčkem
  5. proti světlu odečíst v okuláru hodnotu danou rozhraním světla a stínu
  6. stupnici v okuláru lze zaostřit otáčením. V chladném počasí může dojít k zapocení okuláru
  7. porovnat naměřené hodnoty mleziva s tabulkou

Naměřené skóre mleziva Vyhodnocení
22 % a více
  • kvalitní mlezivo
  • vysoký obsah protilátek – vhodné pro narozené tele
  • toto mlezivo je vhodné k prvnímu a následujícímu napojení
18 až 21 %
  • průměrné mlezivo
  • doporučeno pro druhé a další krmení
pod 17 %
  • nekvalitní mlezivo
  • doporučeno kmit až od druhého dne stáří telete

© 2016 Lacnea Agri