Calsea Grit / Lithotamnus

Pufrovací doplněk pro skot

Udržení optimálního pH zažívacího traktu dojnic


Přednosti:

  • schopen vázat 3x větší objem kyselin než soda
  • kalcifikované usazeniny mořských řas
  • není hygroskopický
  • bezpečný při kontaktu s kůží a očima
  • obsahuje mikroprvky
  • vynikající pufrovací účinek na zažívací trakt přežvýkavců s prokázaným pozitivním dopadem na metabolismus dojnic

Pufrování krmné dávky je nejdůležitější v prvních 90 až 120 dnech laktace. Udržení odpovídající délky vlákniny má také přímý dopad na udržení pH nad kritickou hladinou. Míchání pufrů do krmné dávky na počátku laktace je již dlouhodobě známé a pozitivní dopad byl poprvé publikován (Emery, 1965). Soda bikarbona (nebo podobné produkty), přidávána do krmné dávky v množství 140 až 250 g na krávu a den, spolu s dalšími 40 až 60 g oxidu hořečnatého dokáže udržet stabilitu tuku spolu s dobrým pufrovacím efektem.

Pufrovací látka s obsahem fosforu, vápníku, sodíku, mikroprvků a případně vitamínů je vhodná nejen pro počáteční fázi laktace. Van Soest (1994) se zabývá porovnáním jednotlivých pufrovacích látek a jejich dalšímu přínosu pro kvalitu výživy. “Účinky sody bikarbony a jí podobných solí jsou “pomíjivé", spolu se spotřebováním CO2 jejich pufrovací schopnost končí.” Pufrovací látky (jíly, bentonity – obsahující nerozpustné a nedegradovatelné anionty) jsou zajímavé nejen proto, že dokáží pufrovat ruminální prostředí, ale dokáží dlouhodobě přenést jejich pufrovací kapacitu i do dalších částí trávícího ústrojí.

Dávkování:

0,3 – 1% z celkové sušiny krmné dávky

Balení:

pytel 25 kg

Calsea Grit / Lithotamnus

Běžný pufrovací doplněk Lithothamnium – Calseagrit
Vysoce hygroskopický, prašný. Není hygroskopický
Paletizace - obtížná Paletizace – bezproblémová
Iritující kůži a oční sliznici Bezpečný při kontaktu s kůží a očima
Neobsahuje mikroprvky Obsahuje mikroprvky

Schopnost vázat kyselinu / 1 gram pufru Relativní pufrovací schopnost
Schopnost vázat kyselinu / 1 gram pufru Relativní pufrovací schopnost

Pufrovací doplněk ml kyseliny při pH 7 % ml kyseliny při pH5 %
CALSEAGRIT (LITHOTHAM) 12 5 208 95
Soda bikarbona (Analytical) 56 47 64 53
Oxid hořečnatý (Analytical) 320 70 140 30

Jak je vidět v tabulce, Calseagrit je ve srovnání s ostatními pufrovacími doplňky schopen udržovat podstatně lépe stabilní pH. Rozdíly mezi pufry se zvětšují se snižujícím se pH. Calseagrit je schopen vázat až 3x větší objem kyselin při pH 5 (3.25:1) než soda – laboratorní kvalita (208 ml versus 64 ml).


© 2016-2023 Lacnea Agri