Melasa

Obchodní název: melasa ŘEPNÁ
Výrobce: Cukrovar CZ
Místo výroby: Cukrovar CZ
Popis produktu: MELASA získaná při výrobě cukru z cukrové řepy
Označení v průvodní dokumentaci: MELASA ŘEPNÁ
Výrobce
Číslo partie
Hmotnost tara, hmotnost brutto, hmotnost netto
RZ vozidla
Datum expedice
Organoleptické požadavky   Barva a vzhled: tmavohnědá až  hnědočerná kapalina.
Chuť: charakteristická, hořce sladká.
Vůně: typická, bez cizích pachů.
Konzistence: hustá, sirupovitá, může obsahovat drobné krystalky sacharózy, nesmí obsahovat hrubé mechanické nečistoty a musí být co nejméně zpěněná.
Fyzikální a chemické vlastnosti: Obsah refraktometrické sušiny         min.           75,0   % hm.
Obsah sacharózy polarimetricky      min.           43,0   % hm.  
Obsah redukujících látek                  max.            2,5     % hm.
Obsah sacharózy v sušině               max.            71,0   % hm.
Obsah popela v sušině                     min.             9,0     %                                         
Obsah SO2                                                                0,1     %
Reakce pH                                                               7,1 - 8,8
Mikrobiologické požadavky: Celkový počet mikroorganismů        max.          1 x 104 /g
Seznam surovin: Řepa cukrová, voda
Způsob použití: Pro průmyslové zpracování na přípravu melasových krmných směsí (krmná surovina) nebo jako surovina pro fermentační výrobu v potravinářském průmyslu
Skladování: Při dodržení hygienických podmínek pro skladování potravin a krmiv
Distribuce: Čistý přepravní prostředek, vhodný pro přepravu potravin a krmiv, zbavený všech zbytků předchozích substrátů
GMO: K výrobě nebyly použity geneticky modifikované suroviny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES/
Alergeny: Výrobek neobsahuje alergenní složky podle Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 113/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. /NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin/, ( Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy)
Hygienické požadavky: Výrobek musí odpovídat požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (ES)  č.852/2004  o hygieně potravin, Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny,
Nařízení komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 183/2005,
kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

© 2016-2023 Lacnea Agri