LAGSIL B

Mikrobiální inokulant speciálně vyvinutý pro konzervaci travních, jetelových a vojtěškových siláží

  • dva specifické kmeny mléčných bakterií Lactobacillus plantarum a Pediococcus acidilactici
  • tři typy enzymů – celuláza, pektináza a xylanáza
  • koncentrace mikroorganismů 8,85 x 1010 CFU/g

Enzymy obsažené v LAGSIL B zvyšují dostupné množství cukrů, které jsou důležité pro fermentaci. Na začátku fermentačního procesu působí Pediococcus acidilactici. Na něj svými účinky navazuje Lactobacillus plantarum a fermentační proces dokončuje. Rychlý pokles pH omezuje růst nežádoucích mikroorganismů. Výsledkem je lepší fermentace i hůře silážovatelné hmoty.

  • řízená fermentace – omezení růstu nežádoucích mikroorganismů během fermentace
  • lepší fermentace siláže, vyšší obsah kyseliny mléčné – snížení pH i při vyšším obsahu bílkovin, vyšší stabilita hmoty, inhibice hnilobných procesů
  • snížení obsahu amoniaku, kyseliny máselné, alkoholů a dalších rozkladných produktů – zlepšení zdravotního stavu krmených zvířat
  • vyšší chutnost krmiva – vyšší příjem krmiva zvířaty
  • lepší stravitelnost siláží – nižší náklady na jadrná krmiva
  • lepší aerobní stabilita siláží – nižší ztráty při vybírání, inhibice množení kvasinek

Balení:

170g (určeno pro 25 tun píce)

Aplikace:

Na 1 tunu silážované hmoty se používá 6,8 g LAGSIL B, který se aplikuje rozmíchaný v 1 – 3 litrech vody. To odpovídá dávce 600 000 CFU/g siláže. Množství vody zvolte pro optimální dávkování na vašem aplikátoru. Tento roztok je vhodné připravit bezprostředně před použitím a doporučujeme jej spotřebovat do 6 hodin od jeho přípravy. V případě nutnosti ho lze uchovat ve studeném prostředí (do 10°C) 24 hodin.

Skladování:

při -18°C    24 měsíců v originálních, neotevřených obalech

při +4 až +8°C    18 měsíců v originálních, neotevřených obalech

Neponechávejte otevřená balení na slunci a nespotřebované množství uložte uzavřené v chladu.


© 2016-2023 Lacnea Agri